Zorgalarmering

De oorsprong van Secured by web ligt in de Security Management Software voor intramurale en extramurale ouderenzorg. Wij hebben hier een uitstekende positie opgebouwd door deze software onder eigen label SBW-Center te verkopen. Als O.E.M. partij zetten wij tevens gelijkwaardige oplossingen in de markt die wij onderhouden en van alle services voorzien. SBW-Center wordt gebruikt als oplossing voor het afhandelen van alarmsignalen, afkomstig van alarmerende apparaten.

Wat lossen we op?

Intramurale zorg

SBW-Center zorgt voor een snelle en correcte afhandeling van een grote variatie aan meldingen. Dit kan gaan om personenalarmering, persoonsdetectie, dwaaldetectie en valdetectie in de gezondheidszorg waar 24/7 zorg geleverd wordt. Denk hierbij aan verpleeghuizen, verzorgingshuizen of instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Meldingen worden met de juiste prioriteit bij de juiste hulpverlener gemeld, waarna deze actie kan ondernemen. Ook de afhandeling wordt geregistreerd, zodat achteraf eenvoudig rapportages gegenereerd kunnen worden. Met SBW-Center gaan oproepen minder snel verloren en kan zorgcapaciteit efficiënter worden ingezet.

Extramurale zorg

Het is ook mogelijk om SBW-Center in te zetten voor hulpbehoevende thuiswonenden. Zo kan een mantelzorger, zorgverlener of een andere organisatie naar wens toegang krijgen tot de alarmmeldingen die gedaan worden. Daarnaast kan SBW-Center met controle op afstand voor veel rust zorgen door geautoriseerd, elektronisch sleutelbeheer en toegangsbeheer, al dan niet met de back-up van een zorgcentrale. Als zorgmeldkamer of zorginstelling wil men zo efficiënt mogelijk alarmen af kunnen handelen. Dat betekent in de praktijk vaak met zo min mogelijk mensen en handelingen op de snelst mogelijke manier een alarm verwerken. Maar ook dat rapportage van de verrichte werkzaamheden beschikbaar komt voor alle stakeholders in het proces, zoals familie van de cliënt, de verpleging en zorgprofessionals zoals huisarts en ziekenhuis.

 

SBW-Center wordt toegepast in verschillende omgevingen zoals:

  • Verpleeghuizen
  • Verzorgingshuizen
  • Instellingen
  • Zelfstandig wonenden
  • Zorgcentrales / Zorgmeldkamers

Hoe werkt het?

SBW-Center is in staat om te beoordelen welke persoon of hulp op welk moment gewenst is. Het stuurt alle gebeurtenissen aan die ontstaan als iemand op een alarmerend apparaat drukt. De software kan direct alle handelingen, veranderingen en gebeurtenissen opslaan in het klantdossier. Zo zijn achteraf evaluatie- en managementrapportages eenvoudig te genereren. SBW-Center is in staat om te communiceren met SCAIP (Social Care Alarm Internet Protocol).

Een client doet een melding > Gebruikt de alarmknop zoals een hals zender, horlogeknop of een kastje aan de muur. Ook kan het alarm worden geactiveerd door afwijkend gedrag te detecteren met een camerasysteem.
SBW-Center ontvangt het alarmsignaal > Dit signaal wordt vervolgens door SBW-Center verstuurd naar een bemande of onbemande centrale. Beiden zijn mogelijk met of zonder videobeelden. De zorgprofessional wordt op prioriteit ingeschakeld en volgt de melding op.
Afhandeling melding > Als het alarm correct is afgehandeld, wordt de melding afgesloten door SBW-Center en worden de relevante data opgeslagen.


Contact

Schijfstraat 23
5061 KA  Oisterwijk
+31 13 594 23 90
info@securedbyweb.nl

KvK:  18008732
BTW nr.  NL0011.77.874.B.01